جهت مشاوره ، رزرو و هرگونه سوال در رابطه با نحوه اجرای مراسم و چگونگی هماهنگی برگزاری مراسم با مدیریت گروه ، آقای تقوی  تماس بگیرید.

تلفن : 09396170354-09126170354